top of page
bakgrundsbild.png

Testförsamling

Detta är en tillfällig sida med samlad information om vår verksamhet så länge den vanliga hemsidan inte fungerar pga cyberattacken.

Januari

Fredag 12 januari kl 12

Fredagsmusik

Och ordet blev kött – ur Oliviers Messianens La Nativiteté (meditationer över Jesu födelse). Mikael Fridén, orgel. 

 

Lördag 13 januari kl 12

Lördagsmusik

Speglingar. Två musikers världar och uttryck möts. Krockar, berikar varandra och sammansmälter till något nytt, självklart och spännande. Musik från medeltid till nutid. Helena Ek, sång, Peter Janson, kontrabas.

 

Söndag 14 januari kl 11, 2:a sönd e trettondagen

Högmässa med prästvigning

Livets källa. Biskop Susanne Rappmann, domprost Stefan Hiller, präst. Domkyrkokören under ledning av Michael Sager. Mikael Friden, organist.

 

Tisdag 16 januari kl 17-19

”En reva i samhällskroppen”

Presentation av rapport som lyfter den breda utsattheten och skildrar arbetet med människor som lever i papperslöshet. Panelsamtal: Mathilda Olsson, rapportförfattare, Siri Sandin, jurist, Asylrättscentrum, Ulrica Fritzson, stifts­teolog, Skara stift, Linus Hermansson, diakon och doktorand, Göteborgs universitet, Trygve Wyller, professor emeritus, Oslo universitet, AnnSofie Ohlsson, diakon. Samtalsledare Maria Bergius. Avslutning med ljuständning, bön och musik: biskop Susanne Rappmann. Musik: Mikael Fridén, organist och Gustavi Ungdomskör.

 

Fredag 19 januari kl 12

Fredagsmusik

Lina Lindkvist, orgel, spelar bland annat musik av den amerikanske tonsättaren och organisten Florence Beatrice Price.

 

Lördag 20 januari kl 12

Lördagsmusik

Övergångar. Det finns inget slut, det finns ingen början, det finns bara övergångar. Karin Blennermark, sång, och Kristian Hvitfeldt, sång och piano, bjuder på musik som lyfter och bär genom övergångarna, såväl klassiker som nyskrivet material. Det blir finstämt och svängigt, välkänt och nytt, visa och pop. Allt på svenska.  

 

Söndag 21 januari kl 11. 3:e sönd e trettondagen

Högmässa 

Jesus skapar tro. Agneta Olsson, präst, Patrik Lifvergren, präst. Mikael Fridén, organist. 

 

Fredag 26 januari kl 12

Fredagsmusik

Michael Sager, orgel.

 

Lördag 27 januari kl 12

Lördagsmusik

Unga sjunga - Sånger kan bära. Musik av bland andra Agneta Sköld, Emma Anstey, André Caplet och Galina Grigorjeva framförs av Domkyrkans Flickkör och Gustavi Ungdomskör. Florian Benfer, Karin Oldgren, Petter Ekberg och studenter från körledarkurs. 

 

Söndag 28 januari kl 11, Septuagesima 

Högmässa

Nåd och tjänst. Maria Bergius, präst. Agneta Olsson, präst. Michael Sager, organist.

Februari

Måndag 1 januari kl 11, Nyårsdagen

Högmässa

I Jesu namn. Patrik Lifvergren, präst. Michael Sager, organist. Christine Ahrendt, diakon.

 

Måndag 1 januari kl 17, Nyårsdagen

I Jesu namn – ekumenisk nyårsgudstjänst

Gudstjänstledare: domprost Stefan Hiller. Predikan:
Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan. Musik: Michael Sager, Thomas Darelid, Ulrika Henkelman, Sofia Myrén och Marie Welander. Bön och textläsning av medlemmar från Kristus Konungens katolska församling. Kollekt till förmån för Hjärta Göteborgs projekt Se Göteborgs unga

Lördag 6 januari kl 11, Trettondedagen

Högmässa

Guds härlighet i Kristus. Patrik Lifvergren, präst. Michael Sager, organist. 

Söndag 7 januari kl 11, 1:a sönd e trettondedagen

Högmässa

Jesu dop. Susanne Olbing, präst. Mikael Fridén, organist. Christine Ahrendt, diakon. 

Fredag 12 januari kl 12

Fredagsmusik

Och ordet blev kött – ur Oliviers Messianens La Nativiteté (meditationer över Jesu födelse). Mikael Fridén, orgel. 

 

Lördag 13 januari kl 12

Lördagsmusik

Speglingar. Två musikers världar och uttryck möts. Krockar, berikar varandra och sammansmälter till något nytt, självklart och spännande. Musik från medeltid till nutid. Helena Ek, sång, Peter Janson, kontrabas.

 

Söndag 14 januari kl 11, 2:a sönd e trettondagen

Högmässa med prästvigning

Livets källa. Biskop Susanne Rappmann, domprost Stefan Hiller, präst. Domkyrkokören under ledning av Michael Sager. Mikael Friden, organist.

 

Tisdag 16 januari kl 17-19

”En reva i samhällskroppen”

Presentation av rapport som lyfter den breda utsattheten och skildrar arbetet med människor som lever i papperslöshet. Panelsamtal: Mathilda Olsson, rapportförfattare, Siri Sandin, jurist, Asylrättscentrum, Ulrica Fritzson, stifts­teolog, Skara stift, Linus Hermansson, diakon och doktorand, Göteborgs universitet, Trygve Wyller, professor emeritus, Oslo universitet, AnnSofie Ohlsson, diakon. Samtalsledare Maria Bergius. Avslutning med ljuständning, bön och musik: biskop Susanne Rappmann. Musik: Mikael Fridén, organist och Gustavi Ungdomskör.

bottom of page